Áo Khoác Kho Lạnh

Return to Previous Page
Pages: 1 2 3Next >Last »

List Grid

Tên sản phẩm : Quần áo kho lạnh

Tên gọi khác : áo kho lạnh, quần áo chống lạnh, quần áo cấp đông

 • -Đảmbảo yêu cầu tới độ lạnh -8oC
 • -Chất liệu vải : vải kaki, kaki nylon, Poly,phi dày,may lót bằng vải nylon từ 2 đến 4 lớp.

-Size : Free Size
-Màu sắc: vàng chanh, vàng cam, xanh, xanh đen,xanh hải quân…

VND390,000.00

Loading Updating cart…

Tên sản phẩm : Quần áo kho lạnh

Tên gọi khác : áo kho lạnh, quần áo chống lạnh, quần áo cấp đông

 • -Đảmbảo yêu cầu tới độ lạnh -8oC
 • -Chất liệu vải : vải kaki, kaki nylon, Poly,phi dày,may lót bằng vải nylon từ 2 đến 4 lớp.

-Size : Free Size
-Màu sắc: vàng chanh, vàng cam, xanh, xanh đen,xanh hải quân…

VND450,000.00

Loading Updating cart…

Tên sản phẩm : Quần áo kho lạnh

Tên gọi khác : áo kho lạnh, quần áo chống lạnh, quần áo cấp đông

 • -Đảmbảo yêu cầu tới độ lạnh -8oC
 • -Chất liệu vải : vải kaki, kaki nylon, Poly,phi dày,may lót bằng vải nylon từ 2 đến 4 lớp.

-Size : Free Size
-Màu sắc: vàng chanh, vàng cam, xanh, xanh đen,xanh hải quân…

VND450,000.00

Loading Updating cart…

Tên sản phẩm : Quần áo kho lạnh

Tên gọi khác : áo kho lạnh, quần áo chống lạnh, quần áo cấp đông

 • -Đảmbảo yêu cầu tới độ lạnh -8oC
 • -Chất liệu vải : vải kaki, kaki nylon, Poly,phi dày,may lót bằng vải nylon từ 2 đến 4 lớp.

-Size : Free Size
-Màu sắc: vàng chanh, vàng cam, xanh, xanh đen,xanh hải quân…

VND450,000.00

Loading Updating cart…

Tên sản phẩm : Quần áo kho lạnh

Tên gọi khác : áo kho lạnh, quần áo chống lạnh, quần áo cấp đông

 • -Đảmbảo yêu cầu tới độ lạnh -8oC
 • -Chất liệu vải : vải kaki, kaki nylon, Poly,phi dày,may lót bằng vải nylon từ 2 đến 4 lớp.

-Size : Free Size
-Màu sắc: vàng chanh, vàng cam, xanh, xanh đen,xanh hải quân…

VND450,000.00

Loading Updating cart…

Tên sản phẩm : Quần áo kho lạnh

Tên gọi khác : áo kho lạnh, quần áo chống lạnh, quần áo cấp đông

 • -Đảmbảo yêu cầu tới độ lạnh -8oC
 • -Chất liệu vải : vải kaki, kaki nylon, Poly,phi dày,may lót bằng vải nylon từ 2 đến 4 lớp.

-Size : Free Size
-Màu sắc: vàng chanh, vàng cam, xanh, xanh đen,xanh hải quân…

VND450,000.00

Loading Updating cart…

Tên sản phẩm : Quần áo kho lạnh

Tên gọi khác : áo kho lạnh, quần áo chống lạnh, quần áo cấp đông

 • -Đảmbảo yêu cầu tới độ lạnh -8oC
 • -Chất liệu vải : vải kaki, kaki nylon, Poly,phi dày,may lót bằng vải nylon từ 2 đến 4 lớp.

-Size : Free Size
-Màu sắc: vàng chanh, vàng cam, xanh, xanh đen,xanh hải quân…

VND450,000.00

Loading Updating cart…

Tên sản phẩm : Quần áo kho lạnh

Tên gọi khác : áo kho lạnh, quần áo chống lạnh, quần áo cấp đông

 • -Đảmbảo yêu cầu tới độ lạnh -8oC
 • -Chất liệu vải : vải kaki, kaki nylon, Poly,phi dày,may lót bằng vải nylon từ 2 đến 4 lớp.

-Size : Free Size
-Màu sắc: vàng chanh, vàng cam, xanh, xanh đen,xanh hải quân…

VND450,000.00

Loading Updating cart…

Tên sản phẩm : Quần áo kho lạnh

Tên gọi khác : áo kho lạnh, quần áo chống lạnh, quần áo cấp đông

 • -Đảmbảo yêu cầu tới độ lạnh -8oC
 • -Chất liệu vải : vải kaki, kaki nylon, Poly,phi dày,may lót bằng vải nylon từ 2 đến 4 lớp.

-Size : Free Size
-Màu sắc: vàng chanh, vàng cam, xanh, xanh đen,xanh hải quân…

VND450,000.00

Loading Updating cart…

Tên sản phẩm : Quần áo kho lạnh

Tên gọi khác : áo kho lạnh, quần áo chống lạnh, quần áo cấp đông

 • -Đảmbảo yêu cầu tới độ lạnh -8oC
 • -Chất liệu vải : vải kaki, kaki nylon, Poly,phi dày,may lót bằng vải nylon từ 2 đến 4 lớp.

-Size : Free Size
-Màu sắc: vàng chanh, vàng cam, xanh, xanh đen,xanh hải quân…

VND450,000.00

Loading Updating cart…

Tên sản phẩm : Quần áo kho lạnh

Tên gọi khác : áo kho lạnh, quần áo chống lạnh, quần áo cấp đông

 • -Đảmbảo yêu cầu tới độ lạnh -8oC
 • -Chất liệu vải : vải kaki, kaki nylon, Poly,phi dày,may lót bằng vải nylon từ 2 đến 4 lớp.

-Size : Free Size
-Màu sắc: vàng chanh, vàng cam, xanh, xanh đen,xanh hải quân…

VND450,000.00

Loading Updating cart…

Tên sản phẩm : Quần áo kho lạnh

Tên gọi khác : áo kho lạnh, quần áo chống lạnh, quần áo cấp đông

 • -Đảmbảo yêu cầu tới độ lạnh -8oC
 • -Chất liệu vải : vải kaki, kaki nylon, Poly,phi dày,may lót bằng vải nylon từ 2 đến 4 lớp.

-Size : Free Size
-Màu sắc: vàng chanh, vàng cam, xanh, xanh đen,xanh hải quân…

VND450,000.00

Loading Updating cart…
Pages: 1 2 3Next >Last »

List Grid

Sản Phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline:0941.00.1111

Ms Ly Ly : 0838.151501

Ms Hà My: 086.2731124

Ms Thùy: 086.2970118

Ms Thảo Trúc: 0917.280.989

Ms Nguyệt: 0912.280.989

Mr Trọng: 0934.424.525

Ms.Q Anh : 0902.636.809

Ms Liên: 0937.113.552

Google +


Video Sản Phẩm